νガンダムガンダムトゥルーオデッセイ攻略

νガンダム

主な情報入手方法

Gシステム05イベントで入手

データ

タイプ
万能型
スペース
8×8
強化レベル 1 2 3 4 5 6 7 8
必要ct 1200 1800 2400 3600 4800 6000 7200 9600
HP 1460 1570 1680 1790 1900 2010 2120 2230
FIG 310 321 331 342 352 363 373 384
SHT 310 321 331 342 352 363 373 384
SPD 387 403 420 436 452 469 485 502
EN 2 内蔵武器 ヘッドバルカン
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.